fitxa de l'element

Treball de camp: estudi de les variables ambientals d’una parcel·la

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló, Elena Gayán Rico
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló, Elena Gayán Rico
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Ecologia

BG [3]

ESO.1 [3]

Eines TIC Gestió d'informació Indagació i recerca Sortides i treball de camp

Resum

Es tracta d’un treball pràctic en què s’estudien les variables ambientals d’una parcel·la que es trobi al mateix Institut o a un lloc molt proper i es comparen amb les d’una estació meteorològica propera, preferiblement del mateix Institut. Es diferencia entre dades fixes, variables que no canvien en un mateix indret i per això el caracteritzen i dades que canvien al llarg de l’estudi.
S’estudia també la diferència entre temps meteorològic i clima, comprant les dades obtingudes amb les característiques del clima mediterrani.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
374

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat