fitxa de l'element

Productors, consumidors i descomponedors

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló, Elena Gayán Rico
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló, Elena Gayán Rico
Silvia Lope
Catalogació

Data

25 de juny de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Ecologia

BG [1]

ESO.1 [1]

Gestió d'informació Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Es treballen els conceptes relacionats amb les estratègies d’obtenció d’energia dels organismes d’un ecosistema mitjançant un seguit d’activitats guiades, que cal complementar amb les activitats pràctiques que es troben als elements de l’itinerari on hi ha les pràctiques sobre la fotosíntesi i la respiració.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
908

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat