fitxa de l'element

Quins materials podem utilitzar per a la construcció de les nostres cases?

Crèdits

Teresa Pigrau i Rosa Maria Tarin
Autoria
Teresa Pigrau i Rosa Maria Tarin
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

MEDI [5]

EP.CS [5]

Eines TIC Experimentació Raonament i argumentació

Resum

A partir de l’experimentació i la manipulació es pretén que l’activitat detecti idees, formuli hipòtesi, comprovi aquestes tot buscant evidències i verificant-les per tal que permeti arribar a fer deduccions que relacionin les propietats de diferents materials i la seva adequació, en funció del clima i de l’entorn, per uns usos i comportaments determinats, relacionats en la construcció d’habitatges.

Els materials sobre els que experimentem són: pissarra, guix, argila, pedra, palla, sorra, formigó, fusta i poliestirè expandit (porexpan).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
584

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat