fitxa de l'element

De què està fet el nostre cos?

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [2]

ESO.3 [2]

Animacions i simulacions Eines TIC Gestió d'informació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

És la primera activitat de l’itinerari “La funció de nutrició”. Es treballen aquí els nivells d’organització del cos humà i la seva relació.
S’utilitzen recursos TIC diversos: web, WebQuestes, simulacions, activitats interactives ...
Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant els recursos TIC i altres que se’ls posa a l’abast.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
621

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat