fitxa de l'element

Què necessita el cos per créixer, reparar,… per viure? L’alimentació

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Gestió d'informació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es treballa la funció de nutrició partint del que es necessita per créixer, reparar, viure,... per funcionar com a ésser viu, els aliments i la dieta, l’alimentació, la nutrició.
També es proposen pràctiques per a fer al laboratori.
S’utilitzen recursos TIC diversos: web, WebQuestes, simulacions, activitats interactives ...
Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant els recursos TIC i altres que se’ls posa a l’abast.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
813