fitxa de l'element

Seguiu la pista de l’entrepà!

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [2]

ESO.3 [2]

Animacions i simulacions Eines TIC Experimentació Gestió d'informació Raonament i argumentació

Resum

Es treballa la funció de nutrició centrant-nos en l’aparell digestiu i la digestió i absorció. Per tant els temes que es treballen són la nutrició, l’anatomia i fisiologia de l’aparell digestiu. També es proposa l'estudi malalties i trastorns.
També hi ha pràctiques per a fer al laboratori.
S’utilitzen recursos TIC diversos: web, simulacions, activitats interactives ...
Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant els recursos TIC i altres que se’ls posa a l’abast.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
606

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat