fitxa de l'element

Quin és el destí dels nutrients?

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [2]

ESO.3 [2]

Animacions i simulacions Eines TIC Experimentació Gestió d'informació Raonament i argumentació

Resum

Es treballa la funció de nutrició centrant-nos en l’aparell circulatori. Es treballa l’anatomia i fisiologia de l’aparell circulatori (el cor i la circulació sanguínia), malalties i trastorns.
També hi ha pràctiques per a fer al laboratori.
S’utilitzen recursos TIC diversos: web, simulacions, activitats interactives...
Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant els recursos TIC i altres que se’ls posa a l’abast.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
407