fitxa de l'element

De la sang a la cèl•lula

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Gestió d'informació Raonament i argumentació Resolució de problemes

Resum

Es treballa la funció de nutrició centrant-nos en la respiració. Els temes que es treballen són l’anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori, malalties i trastorns.
També hi ha pràctiques per a fer al laboratori.
S’utilitzen recursos TIC diversos: web, glogster, WebQuestes, simulacions, activitats interactives ...
Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant els recursos TIC i altres que se’ls posa a l’abast.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
409