fitxa de l'element

Què en fa la cèl•lula de la matèria i l’energia?

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [2]

ESO.3 [2]

Animacions i simulacions Eines TIC Gestió d'informació Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Es treballa el nivell d’organització de la cèl•lula, tots els aparells estan al seu servei. Tots els aparells proporcionen matèria i energia a la cèl•lula, és a dir, tot el que necessita perquè funcioni.
Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant com a eina de treball la web.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
302

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat