fitxa de l'element

Quin recorregut fan les substàncies de rebuig?

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [2]

ESO.3 [2]

Animacions i simulacions Eines TIC Gestió d'informació Raonament i argumentació

Resum

Es treballa la funció de l’aparell excretor urinari i les glàndules sudoríperes. També s’han estudiat malalties i trastorns.
Es fan pràctiques de laboratori.
S’utilitzen recursos TIC diversos: web, simulacions, activitats interactives, la PDI ...
Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant els recursos TIC i altres que se’ls posa a l’abast.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
484

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat