fitxa de l'element

Activitat de síntesi

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La funció de nutrició

BG [1]

ESO.3 [1]

Comunicació escrita Gestió d'informació Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Es treballa la funció de nutrició partint del que es necessita per créixer, reparar, viure... per funcionar com a ésser viu. Per tant els temes que es treballen són els nivells d’organització d’un ésser viu els aliments i la dieta, l’alimentació, la nutrició, l’anatomia i fisiologia de l’aparell digestiu, de l’aparell circulatori (el cor i la circulació sanguínia), de l’aparell respiratori i l’excretor urinari. De tots els aparells s’han estudiat malalties i trastorns. En aquesta activitat es pretén avaluar els coneixements adquirits.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
Heu votat
329

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat