fitxa de l'itinerari

La funció de nutrició

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

BG [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Gestió d'informació Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Es treballa la funció de nutrició partint del que es necessita per créixer, reparar, viure... Es treballen els nivells d’organització d’un ésser viu, els aliments i la dieta, la nutrició, l’anatomia i fisiologia de l’aparell digestiu, circulatori, respiratori i l’excretor. De tots els aparells es proposa treballar també malalties i trastorns. Es proposen pràctiques per a fer al laboratori. S’utilitzen recursos TIC diversos. Es treballa a partir de preguntes que els alumnes han de resoldre treballant amb els altres i utilitzant els recursos i TIC i altres que se’ls posa a l’abast

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1218

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari