fitxa de l'element

Mesurar amb el multímetre

Crèdits

CESIRE AULATEC
Autoria
CESIRE AULATEC
Jordi Regalés
Catalogació

Data

28 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Fem electrònica

TEC [1]

ESO.4 [1]

Animacions i simulacions Experimentació

Resum

La mesura de magnituds elèctriques amb un polímetre o multímetre requereix d'un procés d'identificació de: la funció, l'escala i dels terminals a emprar i del tipus de connexió a realitzar en el circuit. Aquest és un procés complex que necessita d'una seqüència d'aprenentatge pautada. En l'ús del multímetre com amperímetre requereix una atenció especial pel risc que suposa la mala connexió o una sobrecàrrega.

L'activitat es planteja en dues parts. En primer lloc es treballa amb un simulador virtual per familiaritzar l'alumnat amb els procediments simples de mesura. La segona part es fa amb un multímetre real sobre els circuits elèctrics bàsics: sèrie i paral·lel.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
298

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat