fitxa de l'element

Les races: què diu la ciència?

Crèdits

Xon Vilahur i Godoy
Autoria
Xon Vilahur i Godoy
Silvia Lope
Catalogació

Data

29 de novembre de 2012

BG [2]

ESO.4 [2]

Eines TIC Gestió d'informació Raonament i argumentació

Resum

La ciència considera que dins l’espècie humana no existeixen les races. De fet el terme “raça” és una creació humana sòcio-històrica que pretén justificar certes desigualtats en funció de diferències físiques externes.
Tanmateix existeix molta gent racista, és a dir, que discrimina algunes persones pel fet de tenir un aspecte diferent. Es jutja la gent en funció d’uns estereotips i es posen etiquetes que s’utilitzen per a classificar les persones i situar-les a un nivell inferior.
Amb aquesta activitat es pretén demostrar que el concepte de Raça, del qual es deriva el concepte de Racisme, no té cap fonament científic i, en tot cas, és només una actitud de por davant de la persona que és diferent.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
255