fitxa de l'element

El valors polítics de la Independencia dels Estats Units i de la Revolució Francesa
Representació de la Declaració dels Drets de l'Home de 1789., de Jean Jacques François Le Barbier

Crèdits

Renato Gazmuri Stein
Autoria i catalogació

Data

6 d'abril de 2022

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Transformacions en el segle XIX
Transformacions en el segle XIX

BTX.1 [1]

ODS Fonts primàries Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Primer s'analitzen la primera "Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà" i la "Proclama de la independència dels Estats Units" amb l'objectiu d'identificar i reflexionar sobre els valors polític que proclamen. Després, s'analitza un moviment social o polític recent, per finalment reflexionar, a partir de la seva pròpia experiència, sobre els deutes que tenen les democràcies que hem construït amb els valors i principis sobre els quals es basen.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
446