fitxa de l'element

VIH

Crèdits

Salters_Nuffield Advanced Biology
Autoria
Salters_Nuffield Advanced Biology
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de febrer de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense
651

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat