fitxa de l'element

Funcions polinòmiques: gràfica i factorització
Gràfiques i factorització

Crèdits

Pep Bujosa
Autoria i catalogació

Data

23 de març de 2013

MAT [2]

BTX.1 [2]

Comunicació escrita Eines TIC Representacions i models Taules i gràfics

Resum

En aquest element es vol aconseguir que l'alumnat de primer de batxillerat relacioni els talls amb l'eix d'abscisses de les funcions polinòmiques amb les arrels i, sobretot, la forma del tall amb la multiplicitat de cada arrel.

Per aconseguir-ho es treballarà amb applets de GeoGebra dissenyats especialment per aquest tema.

Al final l'alumnat haurà de saber passar directament de la fórmula a la gràfica i de la gràfica a la fórmula de les funcions polinòmiques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
754