fitxa de l'element

Dels receptors Tolls (TLR) a la immunitat específica

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

10 de desembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions

Resum

A través de l'anàlisi d'un vídeo de youtube i de treballar a partir d'una sèrie de preguntes, l’alumnat ha d'explicar com té lloc l’inici de la resposta immunitària quan un patogen és detectat per un receptor de membrana d’un macròfag. Es mostra el procés que condueix a la inflamació dels teixits infectats, i com des de els elements del sistema innat es prepara el sistema immunitari per la resposta específica o adquirida.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
499

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat