fitxa de l'element

Motors de corrent altern. Principis de funcionament.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:3phase-rmf-noadd-60f-airopt.gif

Crèdits

Gilbert Martínez Chenovart
Autoria
Gilbert Martínez Chenovart
Jordi Regalés
Catalogació

Data

12 de desembre de 2012

TEC [1]

BTX.1 [1] BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Experimentació

Resum

Aquesta unitat presenta els motors de corrent altern, que són els més utilitzats dins el conjunt de les màquines elèctriques. La comprensió funcional dels motors de corrent altern demana un capacitat d'abstracció important, el coneixement dels efectes electromagnètics i el domini de les eines matemàtiques per a la modelització dels efectes físics d'interacció entre camps elèctrics i camps magnètics. En la proposta didàctica es combina el treball analític amb l'activitat experimental per a que l'alumnat copsi millor els fenòmens físics que hi són presents. Es complementa amb problemes i activitats d'avaluació.

Els models experimentals que es proposen necessiten un equipament específic.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
Heu votat
329

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat