fitxa de l'element

Com es nodreixen els conills i com es relaciona la nostra conilla?

Crèdits

Neus Garriga Verdaguer
Autoria
Neus Garriga Verdaguer
Núria López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Com hem de tenir cura dels llodrigons?

MEDI [1]

EP.CI [1]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Raonament i argumentació

Resum

A partir de la representació que ha fet cada infant de com s'imagina el camí que segueix el menjar dins d'un conill, anem creant els coneixements per poder explicar la funció de nutrició però sempre dins la globalitat de l'ésser viu. També s'analitzen les plantes que ingereixen i observem els seus excrements per trobar-hi alguna relació. També s'analitza com ha variat la relació de la nostra conilla amb nosaltres.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
409

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat