fitxa de l'element

Els HLA millor entre parents: herència dels haplotips

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

13 de desembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [1]

BTX.2 [1]

Raonament i argumentació

Resum

L’activitat pretén que l’alumnat conegui dels gens A,B,C,DP,DQ i DR, implicats en la compatibilitat de teixits en els transplantaments, i de la seva herència en grups anomenats haplotips. Tanmateix l’alumnat haurà e reflexionar sobre el grau de compatibilitat entre pares i fills i entre germans.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
233

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat