fitxa de l'element

Experiència de tolerància del sistema immunitari
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lab_mouse_mg_3135.jpg

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

18 de desembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [1]

BTX.2 [1]

Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es tracta d’una activitat senzilla d’aplicació dels continguts treballats sobre els sistema immunitari que també permet reflexionar sobre com el sistema immunitari aprèn a distingir el que és propi del que no i les conseqüències d’aquest aprenentatge.
És una activitat d’aplicació que s’aconsella fer en grups reduïts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
204

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat