fitxa de l'element

Les funcions trigonomètriques

Crèdits

G. Di Caprio (Applet de les funcions trigonomètriques). Resta de documents: Raül Fernández
Autoria
G. Di Caprio (Applet de les funcions trigonomètriques). Resta de documents: Raül Fernández
Raül Fernàndez
Catalogació

Data

11 d'octubre de 2013

MAT [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquesta activitat es basa en dues construccions de GeoGebra, que van acompanyades de dos qüestionaris i que l’alumnat haurà de respondre tot experimentant amb cadascuna de les construccions.

Primer es fa un estudi general de les funcions sinus, cosinus i tangent, i després es generalitzen els sinus i cosinus a una funció d’ona corresponent al moviment harmònic simple

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
573