fitxa de l'element

Tètanus, epidèmies i vacunes
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smallpox_vaccine.jpg

Crèdits

Mariona Domènech
Autoria
Mariona Domènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [1]

BTX.2 [1]

Raonament i argumentació Taules i gràfics

Resum

A partir de la informació que es proporciona i del coneixement ja es te sobre la infecció, caldrà interpretar uns gràfics sobre les causes de mortalitat per tètanus, fent èmfasi en les formes de contagi (drogues punxades, pírcings...), i amb la necessitat de complir amb el calendari de vacunacions vigent.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
301

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat