fitxa de l'element

Estudi estadístic: Alimentació i salut
Exemple del formulari fet amb google docs.

Crèdits

Raül Fernández
Autoria
Raül Fernández
Raül Fernàndez
Catalogació

Data

4 d'abril de 2013

MAT [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Eines TIC Projectes de centre Taules i gràfics Treball en context

Resum

Aquesta activitat consta d’un guió per al professorat i un dossier per a l’alumnat per tal de fer un estudi estadístic, des de l’inici fins al final, fent servir eines TIC (Google docs, excel, OpenCalc, ...), o bé sense (tot a mà i en paper).
Els passos que es segueixen són els de tot estudi estadístic:
1. Disseny de l'estudi i definició dels seus objectius.
2. Recollida de les dades.
3. Organització i tractament de les dades obtingudes.
4. Anàlisi dels resultats obtinguts per extreure'n conclusions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
483

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat