fitxa de l'element

Construïm una màquina per a la classe

Crèdits

Neus Garriga Verdaguer
Autoria
Neus Garriga Verdaguer
Ana Castillón
Catalogació

Data

10 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Per què utilitzem les màquines a la classe i a casa?

MEDI [2]

EP.CI [2]

Maquetes i construccions Material manipulable Raonament i argumentació

Resum

Disseny i construcció de màquines per la classe per tal d'estalviar-nos esforç i temps per fer la tasca. Explicació i comprovació del seu funcionament per tal de comprovar si realment la màquina respon als nostres objectius. A més l'activitat ens serveix per acabar d'assolir els conceptes implicats en el model de sistema físic i a partir d'un parell d'activitats comprovar si saben generalitzar i aplicar el que han aprés en altres situacions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
418

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat