fitxa de l'element

On trobem màquines? Per a què ens serveixen? Com funcionen?

Crèdits

Neus Garriga Verdaguer
Autoria
Neus Garriga Verdaguer
Ana Castillón
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Per què utilitzem les màquines a la classe i a casa?

MEDI [4]

EP.CI [4]

Eines TIC Maquetes i construccions Material manipulable Raonament i argumentació Taules i gràfics

Resum

Es treballa el que són les màquines, per a què serveixen, com i què necessiten per funcionar i com han evolucionat amb el pas del temps. S’experimenta i s’analitzen diferents tipus de màquines simples: palanques, plans inclinats, politges, engranatges, rodes i eixos. Posteriorment es busquen a l’aula i a casa màquines simples que utilitzem normalment per tal estalviar-nos temps i esforç per fer una feina.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1040

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat