fitxa de l'element

Realització d’un antibiograma

Crèdits

Adaptada de: Koneman, E.W., Allen, S.D., Dowell, V.R., Sommers, H.M. Diagnostic Microbyoligy. J.B. Lippincot Company. 1979 per Rosa Codolà i Edurne Narbaiza
Autoria
Adaptada de: Koneman, E.W., Allen, S.D., Dowell, V.R., Sommers, H.M. Diagnostic Microbyoligy. J.B. Lippincot Company. 1979 per Rosa Codolà i Edurne Narbaiza
Silvia Lope
Catalogació

Data

14 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [1]

BTX.2 [1]

Experimentació

Resum

Aquesta activitat pràctica permet investigar la susceptibilitat dels bacteris escollits a diferents substancies antibiótiques. S’utilitza el metode de Bauer-Kirby de diffusió de disc, molt utilitzat en microbiologi clínica.
Els resultats (qualitatius) s’obtenen mesurant el diametre dels halus d’inhibició dels bacteris al voltant de cadascun dels disc.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
384

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat