fitxa de l'element

Com es formen els anticossos monoclonals?
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2006/05/farmacos/anticuerpos/monoclonales.html

Crèdits

Mercè Guerrero
Autoria
Mercè Guerrero
Silvia Lope
Catalogació

Data

14 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense
522

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat