fitxa de l'itinerari

Immunitat, infecció i ciència forense
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca

Crèdits

CDEC
Autoria
CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

26 de novembre de 2013

BIO [1]

BTX.2 [1]

Resum

Aquest itinerari forma part del projecte Biologia en context.
A partir d’un context, un rodamón que mor només ser ingressat a un hospital, es treballen un seguit de conceptes de la biologia lligats a la identificació de persones, la defensa del cos contra agents patògens, la prevenció de malalties, les alteracions del sistema immunitari i el tractament de les malalties produïdes per patògens.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1409

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Elements de l'itinerari