fitxa de l'element

La química industrial
http://openclipart.org/

Crèdits

Pasqual Guardiola i Gutiérrez
Autoria
Pasqual Guardiola i Gutiérrez
Jordi Regalés
Catalogació

Data

17 de gener de 2013

TEC [3]

BTX.1 [3]

Experimentació Representacions i models

Resum

S'estudien les operacions bàsiques o operacions unitàries de la química industrial. Se n’han seleccionat les més usuals i universals, però aquesta llista pot ser modificada en funció del tipus de procés sobre el qual es vulgui exemplificar o en funció del material disponible.

Vistes aquestes operacions unitàries, convé veure un procés químic complet. Gairebé qualsevol procés pot servir (fabricació de pintures, de detergents, de plàstics, etc. ), però s'ha seleccionat el tractament d'aigües perquè té lloc gairebé en totes les indústries, tant les químiques com les que tot i no ser-ne utilitzen aigua.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
248

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat