fitxa de l'element

Vacunes Si? Vacunes No? Debat virtual.
http://www.anh-usa.org/wp-content/uploads/2009/12/Vaccine-yes_no.jpg

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

23 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [2]

BTX.2 [2]

Comunicació oral Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es tracta d’una activitat virtual per treballar, en grups cooperatius, com activitat final o de síntesi del tema d’Immunitat i ciència forense de la Biologia contextualitzada . Els alumnes han de debatre en fòrums, la necessitat de vacunar als infants també en països desenvolupats en els quals moltes de les malalties infeccioses són poc freqüents, però on hi estan apareixent rebrots de malalties, com el xarampió, degut a la disminució de vacunacions infantils.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
516

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat