fitxa de l'element

Laboratori virtual: assaig sobre bacteriòfags
http://amrita.vlab.co.in/?sub=3&brch=76&sim=719&cnt=1337

Crèdits

Cristina Belillas
Autoria
Cristina Belillas
Silvia Lope
Catalogació

Data

23 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions

Resum

En aquesta proposta es treballa a partir d’una animació d’un laboratori virtual (Amrita Virtual Lab). L’alumnat ha d’identificar les diferents fases d’un protocol experimental per comprovar la capacitat replicació d’un bacteriòfag dins d’una cèl•lula hoste i determinar la concentració del bacteriòfag en una suspensió, així com el motiu de cadascuna d’elles.
L’objectiu és que familiaritzin amb l’equipament i les tècniques de treball d’un laboratori on es treballa amb bacteriòfags.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
370

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat