fitxa de l'element

Prevenció de riscos a l'aula de tecnologia

Crèdits

Miquel Ortega Caraballo
Autoria
Miquel Ortega Caraballo
Jordi Regalés
Catalogació

Data

1 de febrer de 2013

TEC [6]

BTX.1 [1] BTX.2 [1] ESO.1 [1] ESO.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Experimentació Treball en context

Resum

L'aula de tecnologia és un espai destinat a activitats d'anàlisi d'objectes, l'experimentació i la construcció de projectes que requereixen l'ús d'eines i d'instruments. Aquests, l'espai, les instal·lacions i el mobiliari comporten uns riscos per a les persones, alumnat i professorat, que en fan ús. Els materials didàctics aporten recursos per treballar a l'aula: la identificació dels riscos, l'ús correcte d'eines i d'instruments, la identificació visual de seguretat, l'ús d'equips de protecció individual, i el que és més important l'adquisició d'hàbits de respecte de les normes i actituds de seguretat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
860