fitxa de l'itinerari

Les activitats econòmiques i el sector primari

Crèdits

Montserrat Alsius Serra
Autoria i catalogació

Data

23 d'abril de 2013

CS [1]

ESO.3 [1]

Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Gestió d'informació Mapes i plànols

Resum

Itinerari que us ofereix la possibilitat de treballar, utilitzant les TIC, diversos temes del currículum de 3r d’ESO. Es tracta de temes que fan referència a les activitats econòmiques, els sectors econòmics i el consum responsable. Comprèn 12 seqüències didàctiques i una activitat final de síntesi per repassar i consolidar alguns dels continguts treballats. Ofereix recursos per a cadascuna d’aquestes unitats per dur-les a terme utilitzant l’ordinador.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1330

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat

Elements de l'itinerari