fitxa de l'element

Fotosíntesi: Reacció de Hill
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photosynthesis-lamp123.jpg?uselang=ca

Crèdits

Muntsa Bigas, Silvia Lope
Autoria
Muntsa Bigas, Silvia Lope
Silvia Lope
Catalogació

Data

3 d'abril de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Font: Charis Tsevis – Mosaics, http://antiguopasalavida.com/page/15/
Evolució: Biodiversitat i canvi

BIO [1]

BTX.2 [1]

Experimentació

Resum

Es una activitat experimental útil com a ampliació i aplicació de coneixements, després d’estudiar la fotosíntesi. Es comprova la relació entre les reaccions de la fase lumínica i les de la fase fosca. Per a la reducció del CO2 cal un donador d’electrons; en les cèl•lules, el NADP és l’acceptor d’electrons que s’ha reduït durant la fase lumínica i proporciona electrons i hidrògens per a les reaccions de la fase fosca (per a la reducció del CO2). En aquesta experiència una substància colorejada de blau, el DCPIP -2,6, diclorofenolindofenol- actua com a acceptor d’electrons de la fase lumínica i es redueix passant a ser incolor.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
380

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat