fitxa de l'element

Cap a on s’exerceix pressió de selecció?
Font: http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/3014/3087289/Web_Tutorials/17_A02.swf

Crèdits

Mariona Domènech
Autoria
Mariona Domènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

3 d'abril de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Font: Charis Tsevis – Mosaics, http://antiguopasalavida.com/page/15/
Evolució: Biodiversitat i canvi

BIO [1]

BTX.2 [1]

Eines TIC Gestió d'informació Representacions i models Taules i gràfics

Resum

L’activitat proposa treballar amb una animació la idea d'eficàcia biològica tot relacionant-la amb l’èxit reproductiu. L’alumnat haurà de predir com evolucionaria una població natural concreta, segons els fenotips afavorits, anticipar-se a la idea de variabilitat genètica (genotip heretable) com a causa de fenotip seleccionable.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1063

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat