fitxa de l'element

Comptar un milió

Crèdits

Joan Jareño
Autoria i catalogació

Data

20 de març de 2013

MAT [2]

EP.CS [1] ESO.1 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC

Resum

L'activitat planteja una pregunta: quant de temps es pensa que es trigarà en comptar fins a un milió. Es fa experimentar una mica, mitjançant una aplicació dissenyada amb Flash, comptant alguns nombres i mesurant el temps esmerçat tot donant la possibilitat de rectificar l’estimació. Finalment es comparen les respostes donades amb la que s’obté de considerar que es diu un nombre cada segon.

Es pot ampliar l’activitat amb una segona part sobre problemes amb nombres grans basats en les dades introductòries de l’activitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
353