fitxa de l'element

Analitzant l’obra de Lamarck, Philosophie zoologique (1809) i de Darwin, The origin of species” (1859)
Font: http://www.talkorigins.org/faqs/origin/introduction.html

Crèdits

Mariona Domènech, a partir d’exercicis de C. Villalba del web “Parlem d’evolució” http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/
Autoria
Mariona Domènech, a partir d’exercicis de C. Villalba del web “Parlem d’evolució” http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/
Silvia Lope
Catalogació

Data

3 d'abril de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Font: Charis Tsevis – Mosaics, http://antiguopasalavida.com/page/15/
Evolució: Biodiversitat i canvi

BIO [1]

BTX.2 [1]

Raonament i argumentació Resolució de problemes

Resum

L’activitat proposa conèixer, de primera ma, algunes de les idees de Lamarck i Darwin, recollides en els fragments de les seves obres cabdals, al temps que es pretén aprofundir en el coneixement “humà” dels científics. L’alumnat haurà d’interpretar fragments seleccionats de les seves obres i, a través d’un seguit de problemes i qüestions, expressar per escrit les seves respostes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
446

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat