fitxa de l'element

El pensament crític i l'estudi de l'evolució
Font: http://www.english.uga.edu/nhilton/4890/darwin/homology.gif

Crèdits

Silvia Lope, adaptada de ENSI (Evolution & the Nature of Science Institutes) www.indiana.edu/~ensiweb
Autoria
Silvia Lope, adaptada de ENSI (Evolution & the Nature of Science Institutes) www.indiana.edu/~ensiweb
Silvia Lope
Catalogació

Data

3 d'abril de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Font: Charis Tsevis – Mosaics, http://antiguopasalavida.com/page/15/
Evolució: Biodiversitat i canvi

BIO [1]

BTX.2 [1]

Raonament i argumentació Resolució de problemes

Resum

El motiu de l’activitat és presentar diferents proves de l’evolució a la vegada que es treballa la naturalesa de la ciència. L’alumnat ha de ser capaç d’argumentar que no qualsevol explicació és acceptable científicament, les millors explicacions seran aquelles que siguin lògiques, que es corresponguin amb les evidències aportades (quantes amb més i més robustes siguin, millor), que no suposin un conflicte amb altres teories científiques i que siguin més convincents que les altres explicacions alternatives. Es tracta, doncs, d’afavorir un pensament científic crític.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
559

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat