fitxa de l'element

Interpretant els nodes de l'evolució: Models d'especiació
Font: http://www.sesbe.org/evosite/evo101/images/beetlespeciation.gif

Crèdits

Mariona Domènech
Autoria
Mariona Domènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

3 d'abril de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Font: Charis Tsevis – Mosaics, http://antiguopasalavida.com/page/15/
Evolució: Biodiversitat i canvi

BIO [1]

BTX.2 [1]

Gestió d'informació Imatge, so i vídeo Raonament i argumentació Representacions i models Resolució de problemes

Resum

L’activitat proposa treballar el concepte d’especiació d’acord amb els models proposats per la comunitat científica, com el model d’especiació al•lopàtrica i altres, a més d’integrar la visió de canvi en el temps en funció del canvi en l’espai. L’estudiant haurà d’interpretar imatges i esquemes i aplicar els conceptes apresos a nous escenaris i contextos que intenten explicar com es poden originar NOVES espècies.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
778

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat