fitxa de l'element

Activitat d’estructuració “Actualitzant Darwin”
Font: http://mc2coruna.org/emuseo/wp-content/uploads/2011/07/darwin-silencio.jpg

Crèdits

MarionaDomènech
Autoria
MarionaDomènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

3 d'abril de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Font: Charis Tsevis – Mosaics, http://antiguopasalavida.com/page/15/
Evolució: Biodiversitat i canvi

BIO [1]

BTX.2 [1]

Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Aquesta activitat d’estructuració proposa treballar una idea global, de conjunt, de tots els processos que afavoreixen la variabilitat dels organismes i per tant, que intervenen en l’evolució biològica de les seves poblacions i en el possible origen de noves espècies. Des dels mecanismes neodarwinistes de mutació, selecció, deriva i flux gènic, que poden explicar l’evolució “gradual”, l'ajust fi dels organismes i seu medi ambient, a tots els processos més “dràstics” que podrien explicar grans innovacions evolutives. A partir de l’aplicació CmapTools per a la elaboració de mapes de conceptes, l’alumnat haurà d’estructurar el que ha après sobre el tema.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
787

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat