fitxa de l'element

Les drogues i la comunicació entre les neurones

Crèdits

Miquel Badia
Autoria
Miquel Badia
Silvia Lope
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

BG [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Gestió d'informació Maquetes i construccions Raonament i argumentació Treball en context

Resum

Seqüència d’activitats que desenvolupa una part de la unitat didàctica de les funcions de relació en l’ésser humà. La proposta utilitza les drogues com a context. Es tracta d’una realitat molt propera al mon dels adolescents i que desperta el seu interès i preocupació. A partir del plantejament de preguntes i d’intentar contestar les diferents hipòtesis que puguin sorgir, ha de portar necessàriament l’alumnat a l’estudi de la neurona i el seu funcionament, i a la comprensió dels mecanismes de connexió entre elles. Finalment, s’haurà de relacionar tot aquest coneixement amb els diferents efectes de les drogues. A més a més, es tracta d’un tema que pot suscitar el debat social a classe i que permet treballar l’educació per la salut.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
2021

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat