fitxa de l'element

Analogue and Digital Electronics

Crèdits

Joaquim Crisol i Forcadell
Autoria
Joaquim Crisol i Forcadell
Jordi Regalés
Catalogació

Data

13 de maig de 2013

TEC [1]

ESO.4 [1]

AICLE/CLIL/EMILE Exercitació lingüística Resolució de problemes

Resum

Aquesta activitat es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL en la que es treballen els continguts bàsics de l'electrònica analògica i digital de quart d'ESO. En la primera unitat es presenta la història de l'electrònica, es parla de sistemes i es diferencia entre sistemes analògics i digitals. La segona unitat tracta circuits analògics amb resistors, condensadors, díodes i transistors. Hi ha una part de muntatges pràctics. La tercera unitat tracta l'electrònica digital: sistemes binaris, àlgebra de Boole, portes lògiques i simulació de circuits. Finalment es proposen unes activitats de revisió i una prova escrita que avalua el conjunt de les 3 unitats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
381