fitxa de l'element

Univers i vida

Crèdits

Grup treball Química en context
Autoria
Grup treball Química en context
Fina Guitart
Catalogació

Data

29 de maig de 2013

QUIM [1]

BTX.1 [1]

Treball en context

Resum

Primera unitat del projecte Química en context de Química de 1r de Batxillerat.
Els contextos a partir dels quals s'introdueixen i desenvolupen els continguts mostren una mirada química a l'Univers i la vida. Consta de cinc apartats "De què estem fets? Els elements i el nostre cos", "Buscant la periodicitat", D'on provenen els elements?" "Com podem conèixer l'expai exterior?" i "Química a partir dels estels".
Inclou activitats de treball pràctic, algunes de les quals tenen plantejament d'indagació guiada. Conté enllaços a vídeos d'experiments, activitats d'argumentació... Els continguts clau són el mol i les magnituds molars, la taula periòdica, models atòmics, els isòtops, l'enllaç covalent, geometries de molècules, estructures de Lewis...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
248

Materials de l'element

Documents per al professorat