fitxa de l'element

Comptaquilòmetres
Comtpaquilòmetres

Crèdits

CESIRE-CREAMAT
Autoria i catalogació

Data

17 de març de 2020

CAT [1] MAT [1]

EP.CM [2]

Animacions i simulacions Experimentació Representacions i models

Resum

L’activitat consisteix en simular el funcionament d’un comptaquilòmetres, construint-ne un i fer-lo funcionar tot caminant. Finalment es demana una descripció verbal que en mostri la comprensió Aquesta activitat és una adaptació de l’activitat Walking in Place Value (Diversos autors Navigating through Provlem Solving and Reasoning in Grade3. NCTM National Council of Teachers of Mathematics, 2004, pàg. 8-11)

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
696