fitxa de l'element

El tangram i les fraccions
tangram

Crèdits

CESIRE-CREAMAT
Autoria i catalogació

Data

19 de febrer de 2014

MAT [3]

EP.CS [3]

Material manipulable Raonament i argumentació

Resum

Es construeix un tangram doblant i retallant peces d'un quadrat de paper. A continuació es manipulen les peces buscant equivalències de superfície i s'escriu a cadascuna de les peces la fracció de la unitat que representa. Finalment es demana que argumentin la solució donada, és a dir, que expliquin com saben que la solució donada és correcta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1950