fitxa de l'element

Reconeixement de proteïnes al laboratori

Crèdits

Adaptada per Montse Fuentes deTreballs pràctics de Biologia de Batxillerat, CDEC
Autoria
Adaptada per Montse Fuentes deTreballs pràctics de Biologia de Batxillerat, CDEC
CDEC
Catalogació

Data

3 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

És una activitat experimental a través de la qual l’alumnat aprèn a identificar proteïnes a partir de solucions patró mitjançant la reacció xantoproteïca i la prova de biuret. Un cop realitzada la primera part d’identificació de proteïnes, l’alumnat aplicarà els procediments anteriors per investigar la presència de proteïnes en solucions problema.
L’activitat va acompanyada d’un qüestionari que guia a l’alumnat a fer l’anàlisi dels resultats obtinguts i possibles aplicacions de les reaccions d’identificació de proteïnes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1879

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat