fitxa de l'element

Escollir un portàtil

Crèdits

Lucia Cabello i Francesc X. Alegria
Autoria
Lucia Cabello i Francesc X. Alegria

Data

4 de desembre de 2013

MAT [1]

EP.CS [1]

Resolució de problemes

Resum

La resolució de problemes, esdevé el nucli d’ensenyament de l’àrea de les matemàtiques, facilita la construcció de nous coneixements, la transferència de conceptes i el desenvolupament d’estratègies de resolució. És una activitat competencial. Els recursos visuals en els problemes han de ser una eina per facilitar el procés d’abstracció en el nen/a, incrementar la capacitat de comprensió i ajudar al desenvolupament d’estratègies de resolució de l’alumnat. En aquesta activitat es proposa a l’alumnat escollir quin comprarien entre dos ordinadors, valorant el preu i el descompte que fan a cadascun.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
446

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat