fitxa de l'element

Material esportiu

Crèdits

Lucia Cabello i Francesc X. Alegria
Autoria
Lucia Cabello i Francesc X. Alegria

Data

4 de desembre de 2013

MAT [1]

EP.CS [1]

Resolució de problemes

Resum

La resolució de problemes, esdevé el nucli d’ensenyament de l’àrea de les matemàtiques, facilita la construcció de nous coneixements, la transferència de conceptes i el desenvolupament d’estratègies de resolució. És una activitat competencial. Els recursos visuals en els problemes han de ser una eina per facilitar el procés d’abstracció en el nen/a, incrementar la capacitat de comprensió i ajudar al desenvolupament d’estratègies de resolució de l’alumnat. En aquesta activitat es proposa deduir el preu de diferents objectes esportius coneixent el preu d’un d’ells i diverses equivalències mostrades en imatges.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
487

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat